Hírek


Nagykökényes Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, így különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az Óvoda alkalmazottai felett. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét, ellátja az óvodai intézmény vezetését az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A publikált óvodavezetői pályázat ITT, vagy az alábbi linken tekinthető meg.

 


Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A pályázat megtekinthető ITT, vagy az alábbi linken is.


Tisztelt Szülők!

A 19/2021(III.10.)EMMI határozata a 2021/2022 nevelési, ill.tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításairól szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 51§(4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben (Prof. Dr. Kásler Miklós) eljárva figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021- (I.29.) Korm. rendeletre a következők szerint történik:

Az óvodába és az általános iskola- a járványügyi szempontok figyelembevételével-beosztás szerint, elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, ill. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon, ill. tanítási
napon kerül sor.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda

A beiratkozás időpontja:

2021. április 19-23. ig 12.00-16.00-ig

A beiratkozás 2021.évben újra a járványügyi helyzetre való tekintettel telefonos úton is megtehető.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Értesítem a szülőket, hogy: Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, ill.tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el.

A beiratkozás elektronikusan történik a járványügyi helyzetre való tekintettel!