Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve:

Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma):

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024 (MFP/ÖTIFB/2024)

Projekt címe (azonosító száma):

Kommunális eszközbeszerzés Nagykökényes községben az MFP/ÖTIFB/2024/KOEB pályázat keretében (3503441222)

Szerződött támogatás összege: 6.696.849,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024” alprogramjának keretében a település közterületeinek gondozására, karbantartására alkalmas erőgépet kíván beszerezni. A pályázati támogatás felhasználásával 1 db ISEKI TM 3217 AL kompakt traktor beszerzése tervezett. Az erőgép megfelelő munkagépekkel ellátva használható lesz a belterületek hómentesítésére, útpadkák és árokpartok karbantartására, zöldhulladékok, építőanyagok, építési törmelékek településen belüli szállítási feladatainak megoldására. A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2024.11.13.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Nagykökényes községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3280214048)

Szerződött támogatás összege: 9.994.648,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a település belterületén található Arany János út 1-9. házszámok közötti 203 méter hosszú szakaszának felújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztéssel érintett Arany János út elöregedett aszfaltburkolatának szélessége 4,00 méter, a meglévő burkolat vastagsága legalább 20 cm, felülete a használat során eldeformálódott, néhány helyen foltszerűen tönkrement. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolati hibákat ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tönkrement részeken a burkolatot ki kell bontani, majd 15 cm CKt réteg és 4 cm AC 11 kötő aszfalt beépítésével helyre kell állítani. A meglévő burkolati hibák kijavítását változó vastagságú AC 8 kötő aszfalttal kell elvégezni és a teljes felületre 4+2 cm vastag AC 11 kopó aszfaltot kell beépíteni. A lenyesett, 1,0 méter szélességű padkákat nemesített padkaként kell helyreállítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3346653022)

Szerződött támogatás összege: 4.033.083,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében a 151 helyrajzi számú köztemető meglévő kerítését szeretné felújítani. A Nagykökényes község temetőjét határoló kerítés elavult műszaki állapotban van, felújítása indokolt. A felújítás során új fúrt alaptestek készülnek a Temető utca felőli szakaszon, a Rákóczi út felőli kis- és nagykapu alapozása pontalapokkal történik. A Rákóczi út felőli szakaszon a meglévő betonlábazathoz beton dübelekkel kell rögzíteni a kerítésoszlopok talplemezeit. Az itteni betonlábazat szürke műgyanta lábazati vakolatot kap. A Temető utca felőli kerítésszakasz oszlopait a beton alaptestekbe kell befogatni. A létesülő kerítésmező 3D tüzihorganyzott + festett táblás kerítés. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 (MFP-SZLOSZL/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-SZLOSZL/2022 pályázat keretében (3347865712)

Szerződött támogatás összege: 14.995.447,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Nagykökényes, Táncsics út 26. szám (hrsz.: 59) alatt található szolgálati lakást szeretné felújítani. A fejlesztéssel érintett szolgálati lakás jelenleg erősen elhasználódott, lakhatatlan állapotban van, évek óta lakatlan. Fürdőszoba helyiség nem található a lakásban, a felújítás során annak kialakítására is sor kerül. A tetőlécezés és a deszkázatok cseréje, új cserépfedés készítése mellett a tornác feletti tető felújítása, pillérekkel való alátámasztása is szükséges. Megtörténik a főfalak megerősítése, aláfalazása, vízszigetelése, régi vakolat eltávolítása után dryvithálós vakolat készítése. A homlokzati nyílászárók cseréje, a leendő fürdőszoba főfalába kisméretű ablak beépítése, belső fa ajtók felületkezelése is a fejlesztés részét képezi. A belső térben új padlóburkolatok készülnek greslapokból. A leendő fürdőszobában új csempeburkolat kerül kialakításra, új szaniterek beépítése is szükséges. A fűtés a meglévő konvektorok felújításával, cseréjével, a melegvízellátás elektromos vízmelegítővel kerül megoldásra. A tervezett fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy az épület alkalmassá váljon a közfeladatot ellátó személy megfelelő lakhatási körülményeinek biztosítására.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nagykökényes községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3344555953)

Szerződött támogatás összege: 3.949.757,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” alprogramja keretében a település belterületén található Dózsa György utca 9-17. és 2-28. házszámai közötti járdaszakaszok felújítására szeretne támogatást igényelni. A fejlesztéssel érintett járda felülete a használat során eldeformálódott, összetöredezett. A felújítandó szakasz hossza összesen 303 méter, ebből a 9-17. házszám közé 60 méter, a 2-28. házszám közé 243 méter esik. A burkolat szélessége 1 méter, vastagsága legalább 10 cm. A felújítás során a meglévő burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani, az öntött aszfaltréteget el kell távolítani. A használhatatlanná vált részeken a burkolatot ki kell bontani, helyére új beton alapréteget kell építeni. A járda teljes felületére a felújítandó szakaszokon 3 cm AC 8 aszfaltburkolatot kell beépíteni. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tuljadonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Óvoda fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3345959118)

Szerződött támogatás összege: 2.994.390,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Nagykökényes, Petőfi út 14. szám alatt található Kökényvirág Óvoda kerítését szeretné felújítani.
A fejlesztéssel érintett kerítés beton sávalapjának és lábazatának állapota megfelelő, csak felületi javításokra van szükség. A meglévő kerítésmezők eltávolításra kerülnek, az új mezők lazúrozott, gyalult fenyőburkolattal készülnek és zártszelvényekre lesznek rögzítve, melyek a meglévő oszlopokra húzott zártszelvényekhez kapcsolódnak. A kerítés vonalában egy gépkocsibehajtásra alkalmas és egy személyforgalom számára épített kapu lesz elhelyezve. Az acél- és fafelületeket alapozás után közbenső és fedőmázolással kell ellátni. A projekt keretében tervezett fejlesztés egy, a gyermekek és az óvodai dolgozók számára is használhatóbb, kényelmesebb, biztonságosabb a jelen kor műszaki színvonalának megfelelő épített környezetet, javuló színvonalú, a fiatalok településhez való kötődését erősítő közszolgáltatást eredményez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-ÖTIF/2021 pályázat keretében (3283095510)

Szerződött támogatás összege: 14.527.729,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramja keretében a 151 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonan lévő temetőben a ravatalozó épületét szeretné felújítani. A tervezett fejlesztéssel érintett ravatalozó épületén a lapostetős szigetelés évek óta beázik, a folyamatos beázás rombolja az épület állagát. A pályázati támogatás felhasználásával készülő magastető megszüntetné a beázás problémáját. A projekt részeként előtető és a ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó urnafal is készülne. A projekt kapcsolódik a Magyar Falu Program 2019. évi támogatásával megvalósult, szintén a ravatalozó korszerűsítésére irányult projekthez, melynek eredményeként akadálymentesen megközelíthetővé vált az épület. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3281893248)

Szerződött támogatás összege: 7.914.290,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramja keretében a Nagykökényes, Szabadság út 37. szám alatt található közös önkormányzati hivatali kirendeltség épületének leromlott állapotú tetőszerkezetét és tetőhéjazatát szeretné felújítani. Az utcával párhuzamos gerincű nyeregtető fa szerkezetének és tetőhéjazatának állapota jelentős mértékben elhasználódott, ezért a tetőszerkezet és a tetőhéjazat a lécezéssel együtt elbontásra kerül. Helyére új tetőszerkezet, továbbá Tondach cserépfedés és új tetőlécezés, ellenlécezés és tetőfólia kerül. A tetőhöz tartozó függőeresz- és lefolyócsatornák is kicserélődnek. Nagykökényes Községi Önkormányzat a tavalyi évben támogatást nyert a hivatali épület belső tereinek felújítására, ezt a projektet egészíti ki komplex módon a jelen pályázat keretében tervezett fejlesztés. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati felhívás célrendszerével, a tervezett fejlesztés megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet jöjjön létre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Faluházak felújítása – 2020 (MFP-FHF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-FHF/2020 pályázat keretében (3107593329)

Szerződött támogatás összege: 4.840.220,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A tervezett fejlesztés során sor kerül az elhasználódott kerámia és laminált parketta burkolatok cseréjére. A laminált parketta elbontásra kerül, helyette új laminált parketta vagy greslap burkolat leterítése tervezett. A meglévő kerámia burkolatra közvetlenül ragasztandó az új greslap burkolat. Az előtér és a váró közötti szintkülönbséget egy rámpa kialakítása szünteti meg. A mosdóban és a WC-ben a csempeburkolatot le kell bontani, új csempeburkolat készül 1,50 m magasságig. A mosdó- és WC kagyló elbontásra kerül, új eszközökre cserélik őket, továbbá 1 db egymedencés mosogató beépítése is tervezett. A váró és az iroda közé 1 db fa vagy műanyag ablak kerül beépítésre. Glettelést követően diszperziós festés készül az oldalfalakon és a mennyezeten. A belső ajtók felújítandók, fedőmázolás és zománc lakkozás kerül a felületükre. A tervezett felújítások végrehajtásával megvalósulnak az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító épített környezet alapfeltételei.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-KTF/2020 pályázat keretében (3083702627)

Szerződött támogatás összege: 5.301.692,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Közösségi tér ki- /átalakítás és foglalkoztatás” alprogramja keretében a Nagykökényes, Szabadság út 35. szám alatt található művelődési ház klubszobáját és vizesblokkját kívánja felújítani. A klubszobában az erősen elhasználódott csaphornyos parketta, a vizesblokkban a padló- és falburkolat, valamint a falban futó elhasználódott vízvezetékcsövek cseréje vált szükségessé. A tervezett fejlesztés részeként a klubszobát érintően a parkettaburkolat elbontásra kerül, majd új aljzatbeton és ragasztott kerámia padlóburkolat készül hálós kivitelben. A helyiségben sor kerül vakolásra, festésre és ajtócserére is. A vizesblokkban megtörténik a fal- és padlóburkolatok, szaniterek, valamint a hibás csővezeték bontása, új csővezeték beépítése, ajtócsere, vízmelegítő berendezés cseréje, új szaniterek elhelyezése, új fal- és padlóburkolat készítése, belső vakolás és festés. A fejlesztéssel érintett helyiségek felújításával komfortosabbá válik a szabadidő eltöltésének lehetősége és a kulturális programokhoz való hozzáférés a művelődési házban.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Nagykökényes községben az MFP-ÖTU/2020 pályázat keretében (3081673279)

Szerződött támogatás összege: 10.109.612,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a település belterületén található József Attila út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani 189,5 méter hosszon. A felújítással érintett József Attila út 3 méter széles, legalább 20 cm vastag útburkolata elöregedett, a használat során eldeformálódott, néhány helyen foltszerűen tönkrement. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkát le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolat mindkét oldalon olyan rossz állapotban van, hogy 1-1 méter szélességben teljes cserére szorul. A megmaradó burkolat meghibásodásait ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tönkrement részeken a burkolatot ki kell bontani, majd 15 cm CKt réteg és 4 cm AC 11 kötő aszfalt beépítésével helyre kell állítani. A burkolat-felújítás során a meglévő burkolat hibáinak kiegyenlítését változó vastagságú AC 8 kötő aszfalttal el kell végezni, és a teljes felületre 4+2 cm AC 11 kopó aszfaltot kell beépíteni. A burkolat-felújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 0,75 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nagykökényes községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3081667999)

Szerződött támogatás összege: 2.199.231,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramjának keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a Szabadság út 28 – Petőfi út 7. számú ingatlanok közötti 207 méter hosszú és a Petőfi út 16-30. számú ingatlanok közötti 165 méter hosszú járdaszakaszok burkolatát szeretné felújítani. A tervezett felújítással érintett járdaburkolatok szélessége 1 méter, vastagsága legalább 10 cm, felületük a használat során összetöredezett, eldeformálódott. A felújítási munkák során a meglévő burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani, az öntött aszfaltréteget el kell távolítani. A túlságosan összetöredezett, használhatatlan betonburkolatot ki kell bontani és el kell szállítani, helyére és a hiányzó részeken új beton alapréteget kell építeni. A csatornakeresztezéseknél a betont betonacél hálóval erősítve kell megépíteni. A felújítandó szakaszokon a járda teljes felületére 3 cm vastagságban AC 8 aszfaltburkolatot kell építeni. A tervezett projekt hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő fejlesztése Nagykökényes községben (3078236975)

Szerződött támogatás összege: 1.578.610,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramja keretében a Szabadság út 35. szám alatt található orvosi rendelő fűtési rendszerének korszerűsítését szeretné megvalósítani. Az orvosi rendelő fűtése jelenleg 2 db Westen Pulsar D típusú, turbós gázkazánnal van megoldva, a fűtési rendszer és a kazánok 1977 óta üzemelnek. Ezek a készülékek már nem felelnek meg a jelenlegi energetikai, környezetvédelmi előírásoknak. A helyettük felszerelni kívánt Immergas Tera 24 típusú kazánok „A” energiaosztály besorolásúak, jobb hatásfokkal üzemeltethetők, mint a hagyományos turbós készülékek. A hatásfok tovább növelhető a külső hőmérséklet érzékelők beszerelésével és a termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás kialakítása Nagykökényes községben (3031936319)

Szerződött támogatás összege: 10.240.944,– Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogramja keretében a Nagykökényes, Táncsics út 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg kihasználatlani ingatlan szolgálati lakássá alakítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítás során megtörténik az elöregedett tetőlécezés és deszkázat, a kötőgerendák és szarufák cseréje. A meglévő, rossz állapotú vakolat leverése után új homlokzati alapvakolatot kap az épület. Az elázott részeken szakaszos aláfalazás készül. Az elavult szerkezetű homlokzati nyílászárók helyére új, hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A beltérben sor kerül a falak festésére, a belső fafelületek mázolására. Megtörténik az elektromos hálózat korszerűsítése. A mosdó és WC vonatkozásában új porcelán mosdó és WC csésze kerül felszerelésre a csatlakozó szerelvényekkel, PVC lefolyóvezeték szerelésével.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (MFP-TFB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Falugondnoki szolgálat létrehozását támogató gépjárműbeszerzés Nagykökényes községben (3024989157)

Szerződött támogatás összege: 14.990.329,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” alprogramjának keretében 1 db 9 személyes Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú gépjárművet szerez be.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020. október 31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására alkalmas eszközök beszerzése Nagykökényes községben (3020473924)

Szerződött támogatás összege: 1.997.864,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Nagykökényes település közterületeinek gondozását lehetővé tevő eszközök –  magasgazvágó, magassági ágvágó, motorfűrész, fűkasza és utánfutó – beszerzésére kerül sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A Bem utca és a Klapka út burkolatának felújítása Nagykökényes községben (3020062441)

Szerződött támogatás összege: 19.443.416,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramjának keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a település belterületén található Bem utca és Klapka út burkolatfelújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztéssel érintett belterületi utak elhasználódottak, a legalább 20 cm vastag burkolatuk a használat során eldeformálódott, néhány helyen foltszerűen tönkrement. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkát le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolatok meghibásodásait AC8 kötő aszfalttal ki kell javítani, a burkolatok teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tönkrement részeken a burkolatot ki kell bontani, majd 4 cm AC11 kötő aszfalt beépítésével helyre kell állítani. A lenyesett, 1 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.03.31.


Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Akadálymentesítés Nagykökényes község temetőjében (3020703481)

Szerződött támogatás összege: 2.402.257,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramjának keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a ravatalozó épületének akadálymentes megközelítését lehetővé tevő fejlesztéseket kíván megvalósítani. A nagykökényesi ravatalozó bejárata jelenleg nem közelíthető meg akadálymentesen, illetve az épület körüli járda sem alkalmas akadálymentes közlekedésre. A ravatalozó bejáratánál és előterében lévő burkolat elbontása után rámpás felhajtási lehetőség kerül kialakításra a ravatalozó előtt, és új burkolat készül az előtérben. Az épület mellett meglévő beton járdaburkolat elbontásra kerül, és 1,50 méter széles, akadálymentes térkőburkolat épül a ravatalozó körül. A tervezett térkőburkolat pályaszerkezete: 6 cm térkő, 3 cm 0/3 mm mosott kavics ágyazat, 15 cm CKT alapréteg, 10 cm homokos kavics.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.