Népi építkezés

Építészeti, kulturális emlékek

Szent Korona makett.

A templom középkor eredetű, amely a volt premontrei prépostság temploma volt. Az 1966-os tatarozás alkalmával lehetett azonosítani a jelenlegi torony alját a középkori részekkel. A ma álló plébániatemplom a hódoltság idején elpusztult, a prépostság épületeinek helyén s azok fennmaradt köveiből épült többszöri bővítéssel. A templom védőszentje Havas – Boldogasszony. Jellege: magas dombon álló, egyhajós, egyes homlokzati tornyos, nyugaton lesarkított téglalap alaprajzú szentéllyel záródó barokk építmény. A keleten álló torony alja a premontrei prépostság tatárjárás után újjáépült templomának egykori szentélye volt. A főoltár két lépcsőn álló oltárépítményének középrészén díszes kiképzésű tabernákulum van, mellette gyertyatartók és felette félköríves keretben a főoltárkép, amely Máriát ábrázolja. A szószék fából készült barna-fehér festéssel a XIX. században, késői barokk stílusban. A vörösmárvány keresztvíztartó 1825-ből való. A szintén vörösmárványból készített Keresztelőmedence egyidős lehet a szenteltvíz tartóval. A szentélykorlát a XIX. század első feléből való márványt imitáló fal. A sekrestyeszekrény szintén a XIX. szászadban keletkezett. A hajó két oldalán elhelyezett padok barokk jellegűek.

 

A volt Dessewffy-kúria klasszicista, földszintes épület 1320 tájáról. Az első világháborús emlékmű és szobor Birner Jenő alkotása. 1939-ben helyezték el. Az 1960-as felméréskor 8 népi műemlék jellegű lakóházat írtak a Községben össze.