CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT

  1. október 1.

Nagykökényes községi Önkormányzat

Sajtóközlemény
csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Nagykökényes községben

Nagykökényes Községi Önkormányzat a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Szűcsi Községben című és TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00025 azonosító számú pályázatot.

2021 őszén – a Támogatási szerződés aláírásával – Nagykökényesen kezdetét vette a csapadékvíz-elvezető hálózatának rekonstrukciója. Az önkormányzat 200 millió forintos pályázati támogatást nyert, melynek eredményeképpen a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, illetve felújítása kerül sor.

Általános cél a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár és a dombvidéki lefolyásból származó árvízi veszélyeztetettség csökkentése.

Tervezett beavatkozások elsősorban a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer átépítése.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, előre gyártott folyóka- és mederelemekkel burkolt árokként kerül kiépítésre, a közlekedési felületek alatt (utak, kapubejárók) támfalas átereszekkel átvezetve. Csapadékcsatorna épül összesen: 2056 fm.

Másodsorban Csapadékvíz visszatartás megvalósítása. A belterületen összegyülekező csapadékvizek helyben tartásának, helyben hasznosításának érdekében egy földmedrű vízvisszatartó mű kerül kiépítésre.

A vízvisszatartó létesítmény működéséhez egy földmedrű nyílt csatorna épül, mely az árok vizeit képes bevezetni az egykor futballpályaként hasznosított területre. Itt a terepszint lesüllyesztésével és a környező terepszint feltöltésével vízvisszatartásra alkalmas meder kerül kiépítésre. A beeresztő árkon és a leeresztő csatornán vízkormányzó kisműtárgyak épülnek, melyekkel szabályozhatóvá válik a vízvisszatartás és a mederben betárazott vízszint.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00025
A projekt összköltsége: bruttó 200.000.000 Ft
A projekt megvalósításának időszaka: 2021.02.19-2023.09.15.
A támogatás mértéke: 100 %