News

Pályázat a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Nagykökényes Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, így különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az Óvoda alkalmazottai felett. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét, ellátja az óvodai intézmény vezetését az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A publikált óvodavezetői pályázat ITT, vagy az alábbi linken tekinthető meg.

 

 

„TE SZEDD” szemétszedési akció

2021.10.18-tól 10.22-ig minden reggel 9-kor találkozó az üzletnél!

2021.10.23-án reggel 9-kor találkozó a Kultúrház előtt.

Legyen nálad enni- és innivaló, allergia elleni gyógyszer, vagy más gyógyszerek. Célszerű még magaddal vinni kézfertőtlenítőt, azért, hogy amennyire csak tudod, óvd magad a fertőzésektől! Kényelmes, sportos, laza, zárt ruhában gyere, olyanban, amilyenben jól érzed magad és nem ázol el!

Kesztyűt és zsákot biztosítunk!

VÁRJUK A SEGÍTŐ KEZEKET!

Bűnmegelőzési hírlevél – Drogproblémák, drogprevenció

A bűnüldözés mellett egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a prevenciónak egyénileg és társadalmilag egyaránt. Az kétségtelen, hogy ez a nehezebbik út, folyamatosan dolgozni kell rajta, viszont a prevenció kecsegtet az igazi és a leghatékonyabb eredménnyel. Sokan és sokféleképpen gondolunk és keresünk megoldást a drog-probléma megoldására.

Abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy a legideálisabb az lenne, ha senki nem használna kábítószert, senki nem használna/fogyasztana az egészségére ártalmas szereket, a szerek hatása alatt nem veszélyeztetné a saját és a többi ember biztonságát (például azzal, hogy kábítószertől, vagy pszichoaktív szertől, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban vezet, vagy éppen megtámadja a hozzátartozóit, vagy a környezetében lévő embereket), a szerfüggőség miatt nem mennének tönkre a családi, baráti kapcsolatai, és mindenki ép testben, ép lélekkel, boldogságra képesen tudná élni
az életét.

Ahhoz, hogy ez igy történjen jó döntéseket kell tudnunk hozni és belső meggyőződésből
visszautasítani a kábítószerek, és a további, egészségre ártalmas szerek használatát! De hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hogyan lehet a jó döntések meghozatalára megtanítani a gyermekeinket? Mikor kezdődjön a drogprevenció a gyermekeink életében?

Kérem olvassa el hírlevelünket!