News

Útfelújítás

A Nagykökényes – Zagyvaszántó összekötő útszakasz munkálatai 2021.06.14.-i héten ideiglenes forgalomterelés kiépítése mellett elkezdődött.

A burkolat felújítási munkálatok ideje alatt várhatóan 2021.06.16 és 09.30 között teljes útlezárás lesz érvényben. Bejárás csak a Héhalom-Újmajor lakóinak lesz biztosítva.  

(Építési keretmegállapodás 2017-2020 – Észak-Magyarország régió – Hazai finanszírozás – 37. verseny újranyitás” 2132 j. Nagykökényes – Zagyvaszántó összekötő út 1+640-5+050 kmsz. közötti szakasz – 3 410 m burkolatfelújítás kivitelezési munkái vonatkozásában a Megrendelő a Magyar Közút Nzrt. a munkaterületet 2021.06.14-én átadja részünkre.) 

Zöldhulladék elszállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykökényesen 2021. június 26-án zöldhulladék gyűjtést szervez a Szelektív Nonprofit Kft.

 Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az előre meghirdetett gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítják el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll módjukban visszamenni!

 Tájékoztató – zöldhulladék gyűjtés

 A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.

A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.

Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.

Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék. Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, az 1 m3-en felüli mennyiség.

Álláspályázat – óvodapedagógus részére

Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
  • közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított 3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri Dalma ideiglenesen megbízott óvodavezető nyújt, a 06 37/377-323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda címére történő megküldésével (3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Személyesen: Őri Dalma, Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Nagykökényes Község honlapja: www.nagykokenyes.hu – 2021. június 14.
  •       Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége hirdető táblája. – 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Bűnmegelőzési hírlevél

Nyári bűnmegelőzési tanácsok gyermekeink védelmében.

A tanév végével a rendőrség és a polgárőrség fokozottan ügyel a közlekedés biztonságára az oktatási intézmények környékén. Az életben azonban nem csak a közlekedés jelenthet veszély forrást, hanem számos egyéb olyan helyzet adódhat, amelyben a kis gyermekek, vagy a kamaszok fokozottan veszélyeztettetek, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok minél korábban rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapokban, de nem szerepelnek iskolai tananyagban.

A teljes hírlevél ITT, továbbá a vakációra szóló tanácsainkat ITT olvashatják el.

Nyári diákmunka 2021

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett 2021. évben ismét elindul a „Nyári diákmunka 2021” elnevezésű munkaerő-piaci program.

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2019-es években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2021. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés.

A részletes tájékoztató ITT olvasható

Jelentkezni az önkormányzatnál lehet június 10. (csütörtök), délelőtt 10 óráig!

Bűnmegelőzési hírlevél

Csalás válogatás az elmúlt hét eseményeiből

Csalás online

Sz.Gné feljelentést tett az Egri Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, aki 2021. május 31-én a mobil telefonján felhívta, és azt állította, hogy a bankból telefonál. A bank alkalmazottjának kiadva magát arról tájékoztatta, hogy éppen akkor próbálnak meg vásárolni a sértett kártyájával. Amennyiben nem engedélyezi a tranzakciót, a letiltás érdekében le kell töltenie egy applikációt a telefonjára.  Sajnos megtette, ezt követően 1000 eurót vásároltak le a sértett bankszámlájáról.

Az e-mailen, SMS-en és telefonon keresztüli csalások nagyon gyakori visszaélési formákká váltak. Ezek célja, hogy az elkövetők a pénzintézetre, bankra hivatkozva csalják ki a számla vagy bankkártya birtokos személyes adatait, internetbanki belépéshez szükséges azonosítót, biztonsági kódot, jelszót vagy bankkártya adatokat. Gyakori az is, hogy valamilyen alkalmazás telepítésére igyekeznek rávenni a kiszemelt áldozatot, ami egy adatlopó képességekkel felruházott vírus, aminek a telepítése után az áldozat minden adatához hozzáférnek.

Ha ilyen hívást, smst vagy e-mailt kap, ellenőrizze vissza, azonnal jelezze azt a bankja telefonszámán, vagy személyesen a bankfiókban, szükség esetén intézkedjen a bankkártyája, hitelkártyája, internetes vásárlások tranzakciójának letiltására! (tovább…)

Bűnmegelőzési hírlevél

Az ingatlant érintő csalások is megelőzhetők!

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt napjainkban ismét felélénkült az ingatlanpiac. Ingatlan vásárlása, értékesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává!

Ennek érdekében fogadja meg tíz tanácsunkat!