Hónap: <span>2018 szeptember</span>

Védőkörzet elrendelése

Nagykökényes és Heréd település teljes közigazgatási területére – mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt, az ott tartott és/vagy ideiglenesen letelepült méhészetekre vonatkozóan – 2018. szeptember 20-tól az alábbi védőkörzeti intézkedések elrendelésére került sor.

Bővebb tájékoztató itt található.

Tájékoztató felsőoktatásban résztvevők részére

Tájékoztatjuk a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló hallgatókat, hogy Nagykökényes Község Önkormányzata tanévkezdési támogatást nyújt a nagykökényesi lakóhellyel rendelkező, főiskola, vagy egyetem nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók részére 20.000,-Ft-os vásárlási utalvány formájában.

Kérelem nyomtatvány az önkormányzati hivatalban kérhető, vagy itt letölthető, melyhez mellékelni kell a hallgatói jogviszony igazolását.

A kérelmeket a Nagykökényesi Kirendeltségen 2018.november 20. napjáig lehet benyújtani!

Nagykökényes Községi Önkormányzat

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés igényléséről

Tájékoztatom a Tisztelt nagykökényesi Lakosokat, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab téli rezsicsökkentés igénybejelentő nyilatkozat nyújtható be helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, NEM vezetékes gáz- vagy távfűtést felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására irányul. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült.   A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénybejelentő nyilatkozat az Önkormányzati Hivatalban kérhető, vagy lentebb letölthető.

Dr. Farkas Andrea
jegyző

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató