Hónap: <span>2020 július</span>

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykökényes településen

2020. augusztus 1-én zöldhulladék-gyűjtést szervezünk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az előre meghirdetett gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítjuk el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni!

Tájékoztató – zöldhulladék gyűjtés

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek. A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni. Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.

Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék. Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, az 1 m3-en felüli mennyiség.

SZELEKTÍV NONPROFIT KFT.

Sikeres pályázat – Magyar Falu program – A Bem és a Klapka utak felújítása

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A Bem utca és a Klapka út burkolatának felújítása Nagykökényes községben (3020062441)

Szerződött támogatás összege: 19.443.416,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramjának keretében Nagykökényes Községi Önkormányzat a település belterületén található Bem utca és Klapka út burkolatfelújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztéssel érintett belterületi utak elhasználódottak, a legalább 20 cm vastag burkolatuk a használat során eldeformálódott, néhány helyen foltszerűen tönkrement. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkát le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolatok meghibásodásait AC8 kötő aszfalttal ki kell javítani, a burkolatok teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tönkrement részeken a burkolatot ki kell bontani, majd 4 cm AC11 kötő aszfalt beépítésével helyre kell állítani. A lenyesett, 1 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.03.31.

A projekt megvalósult, az átadás pillanatai képekben:

Egyéni vállalkozók figyelem!

Az egyéni vállalkozók nyilvántartását 2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket a NAV-nál kell intézni, illetve tájékoztatásért a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához fordulhatnak a vállalkozók. A járási hivatalok az egyéni vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látják el. Az egyéni vállalkozók továbbra is a Webes ügysegéden keresztül intézhetik vállalkozásuk ügyeit, személyes ügyintézéshez a NAV ügyfélszolgálatait kell felkeresniük.

Kérem, legyen szíves az állampolgárokat a helyben szokásos módon tájékoztatni a változásról (belátása szerint a mellékelt plakát felhasználásával), illetve a hivatalukat egyéb ügyintézés céljából felkereső egyéni vállalkozók részére átadható a mellékleten megküldött, elérhetőségeket tartalmazó tájékoztató.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2020. július 6-ától a kormányablakokban új ügyfélfogadási rend kerül bevezetésre, amely a www.kormanyablak.hu weboldalon elérhető.

A Hatvani Járási Hivatal illetékességi területén működő kormányablakok nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

    Hatvani Kormányablak (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.)

 •         Hétfő         8.00 órától 18.00 óráig
 •         Kedd          8.00 órától 13.30 óráig
 •         Szerda       8.00 órától 18.00 óráig
 •         Csütörtök  8.00 órától 16.30 óráig
 •         Péntek       8.00 órától 14.00 óráig

    Lőrinci Kormányablak (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.)

 •         Hétfő         8.00 órától 16.30 óráig
 •         Kedd          8.00 órától 16.30 óráig
 •         Szerda       8.00 órától 18.00 óráig
 •         Csütörtök  8.00 órától 12.00 óráig
 •         Péntek       8.00 órától 14.00 óráig

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonon: 1819 NAV Infóvonal
Személyes ügyintézés (nyilvántartásba vétel, megszűnés)

Eger

3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő         8.30-18.00
 • Kedd          8.30-12.00
 • Szerda        8.30-18.00
 • Csütörtök: 8.30-12.00
 • Péntek        8.30-11.30

Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Kálvin u. 1-3.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő          8.00-17.00
 • Kedd           szünnap
 • Szerda         8.00-14.00
 • Csütörtök   8.00-14.00
 • Péntek        8.00-12.00

Hatvan

3000 Hatvan, Grassalkovits u. 13.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő          8.00-17.00
 • Kedd           szünnap
 • Szerda        8.00-14.00
 • Csütörtök  8.00-14.00
 • Péntek        8.00-12.00

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szaktanácsadás ügyfélfogadási időben: hétfő-péntek 8:00-16:00 óra

Eger, Kamaraház (Eger, Hadnagy u. 6.)

Pintérné Dobó Tünde
Telefonszám: 36/429-612, 105-ös és 113-as mellék,
30/967-4336
E-mail cím: tunde.dobo@hkik.hu

Eger, HKIK Székház (Eger, Faiskola u. 15.)

Sebestyénné Kelemen Beáta
Telefonszám: 36/429-612, 108-as mellék
E-mail cím: beata.kelemen@hkik.hu

Pappné Ambrus Katalin
Telefonszám: 36/429-612, 122-es mellék
E-mail cím: katalin.ambrus@hkik.hu

Becskei Márk
Telefonszám: 36/429-612, 121-es mellék, 20/517-9290
E-mail cím: mark.becskei@hkik.hu

 HKIK Gyöngyösi képviselet (Gyöngyös, Fő tér 7.)

Tóth Gabriella
Telefonszám: 37/600-075, 20/669-2955
E-mail cím: gabriella.toth@hkik.hu

HKIK Hatvani képviselet (Hatvan, Horváth Mihály út 18.)

Turiné Szanyi Kinga
Telefonszám: 37/540-969, 20/494-6695
E-mail cím: kinga.szanyi@hkik.hu