Pályázat karbantartó munkakör betöltésére

Nagykökényes Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényes Községi Önkormányzat Karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat intézményeinél karbantartói feladatok ellátása. Nagykökényes közigazgatási területén parkok, közterületek, árkok, temető rendben tartása és felügyelete, síkosságmentesítés, szükség esetén szórólapok kézbesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •    Szakmunkásképző intézet,
  •    B kategóriás jogosítvány,
  •    Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Műszaki ismeret – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •  Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megigénylésének igazolása, nyilatkozat személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázata elbírálásra kéri-e zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Besszer Andrásné polgármester nyújt, a 37/377-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykökényes Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKÖ/592/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.
  • Személyesen: Besszer Andrásné, Heves megye, 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a karbantartót. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a Képviselő-testület fenntartja. A munkakör 3 hónap próbaidővel tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.