Helyi intézkedések a koronavírus kapcsán

10. hét (március 2 – 8)

 • Speciális tisztítószereket, ahol eddig nem volt, oda papíradagolókat és papírtörlőket vásároltunk
 • Közösségi terek, önkormányzati intézmények, orvosi rendelő fertőtlenítő takarítása – folyamatosan történik
 • Kézfertőtlenítő szerek kihelyezésre kerültek az orvosi rendelőbe, önkormányzathoz, óvodába
 • Lakossági tájékoztatót helyezünk ki folyamatosan a honlapra a koronavírus elleni védekezésről

11.hét (március 9 – 15)

 • A koronavírus elleni védekezésről szóló tájékoztatókat helyeztünk ki a honlapunkon, hirdetőfalakon, buszmegállóban, üzlet, posta, önkormányzat, közösségi terek ajtaján
 • Szórólapon is értesítettük a lakosságot a koronavírusról, a járvány terjedésének megelőzéséről.
 • Folyamatosan biztosítjuk a Malsan Kft.-vel az idősek, napi egyszeri meleg étellel való ellátását szociális étkezés formájában, melyhez a járványhelyzetre tekintettel eldobható edényzetet biztosít a szállító, melyet az önkormányzat kifizet.
 • Törekszünk a készpénzforgalom minimalizására, így a szociális étkeztetési térítési díjakat is csekken vagy utalással lehet befizetni.
 • NKÖ/274-6/2020. március 15-én kelt határozatommal 2020. március 17-től visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el az óvodában, biztosítva legfeljebb 10 gyermek létszámig az egészséges gyermekek kiscsoportos felügyeletét, melyre a szülői igényeket az óvoda felmérte, de egyetlen szülő sem kérte a gyermekfelügyelet biztosítását.

12. hét (március 16 – 22.)

 • Felvettük a kapcsolatot a házi karanténba került személlyel, de eddig nem kért segítséget az önkormányzattól.
 • Szórólapon értesítettük a lakosságot az egészségügyet érintő változásokról: a házi orvosi rendelőben lévő tartózkodás megszigorításáról, az e-receptektől, valamint a kórházi ügyeletről
 • Március 17-én a jegyző kiértesítette az üzlettulajdonosokat a 46/2020. (III. 16.) Korm.rendelet szerint számukra előírt nyitvatartási időről, valamint közzétette az önkormányzat közösségi színterei (Alkotóház, Művelődési Ház nagyterem) látogatásának tilalmát. Az erről szóló értesítést elhelyeztük az intézmények ajtajára és megküldtük a település honlapjára is.
 • Március 19-én valamennyi 70 éven felüli nagykökényesi lakos részére eljuttattuk az önkormányzat tájékoztatóját és egy bejelentési nyomtatványt arról, hogy az otthonukban maradó idősek részére az önkormányzat segítséget nyújt. Felhívásunkra március 20-án 1 fő 70 év feletti lakos szociális étkezést igényelt, és egy fiatalabb, magát ellátni nem képes lakosunk kért szociális étkezést, melyet március 23-tól és 24-től, vesznek igénybe.
 • A kiküldött tájékoztató alapján eddig csak 1 idős kért segítséget szociális étkeztetés formájában  és telefonon 2 család jelezte, hogy igényelni fogja az önkormányzati segítséget, akikhez a hétfői napon fogunk kimenni, az igényük felmérése érdekében.
 • Az idősek, betegek segítése feladatot a falugondnok, a családsegítő és az önkormányzati dolgozók bevonásával kívánjuk megoldani. Akik már jelezték a gondozási igényt, azoknak március 23-tól, (hétfőtől) tudjuk biztosítani a bevásárlást, postai szolgáltatást és a gyógyszerkiváltást.
 • Felvettük a kapcsolatot a Polgárőrséggel is. Járőrözéseikkel segítik ellenőrizni, hogy a diákok ne legyenek iskolai időben az utcákon, a pizzéria betartsa az előírt nyitvatartási időt, valamint segítsenek majd a bevásárlásnál, a csomagok hazaszállításnál. Ezekhez a feladatokhoz az önkormányzat plusz támogatást biztosít (üzemanyag vásárláshoz) számukra.
 • Felvettük a kapcsolatot a Lőrinci Szociális Ellátó intézménnyel is a lehetséges segítség nyújtás megbeszélése végett. A családsegítő minden héten kedden jön és segít az igénylők ellátásában.
 • Naprakész nyilvántartást vezetünk a házi karanténba helyezett személy(ek)ről.
 • Az ügyfelek és a hivatali dolgozók védelme érdekében a hivatalban a személyes ügyfélfogadás csak anyakönyvi ügyekben történik, az elektronikus ügyintézés mellett azonban folyamatos a hivatal működése, hogy elláthassuk a lakosság védelme érdekében szükséges feladatokat.

13.hét (március 23 – 29.)

 • Felmérjük a településen lévő rendszeres vagy kúraszerűen kezelésre szorulókat (pl. művesekezelés, veszélyeztetett terhesség, onkológiai kezelés) a háziorvos és a védőnő bevonásával.
 • Felmérjük a településen lévő egyedül élő személyeket, hogy szükség szerint az ellátásukat megszervezhessük.
 • Kérjük, hogy tartsák be a Kormány által előírt járványügyi szabályokat és jelezzék az Önkormányzati Hivatalba ( 37/377-022) ha segítséget igénylő személyről lenne tudomásuk!

Együttműködésüket megköszönöm!

Besszer Andrásné polgármester