Óvodavezetői pályázat

Herédi Óvoda  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Herédi Óvoda Nagykökényesi Tagóvodája
Nagykökényesi Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodai nevelés, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés és közoktatási vezető szakképesítés,
  • óvodapedagógusi és vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •  Jó szintű kreativitás, kommunikációs készség, jó kézügyesség, jó munkabíróképesség, terhelhetőség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • óvodapedagógusi és közoktatási vezetői oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oraveczné Samu Gyöngyike nyújt, a 06-37-377-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Herédi Óvoda címére történő megküldésével (3011 Heréd, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.
  • Személyesen: Oraveczné Samu Gyöngyike, Heves megye, 3011 Heréd, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók közül a munkáltató, az óvoda vezetője dönt a kinevezésről, kikérve Nagykökényes polgármesterének véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Önkormányzati Hirdetőtáblán (Heréd, Nagykökényes) – 2018. június 18.
  • Heréd és Nagykökényes községek honlapja – 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.