10/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet

A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 11/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról