Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A 19/2021(III.10.)EMMI határozata a 2021/2022 nevelési, ill. tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításairól szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 51§(4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben (Prof. Dr. Kásler Miklós) eljárva figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021- (I.29.) Korm. rendeletre a következők szerint történik:

Az óvodába és az általános iskola- a járványügyi szempontok figyelembevételével-beosztás szerint, elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, ill. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon, ill. tanítási
napon kerül sor.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda

A beiratkozás időpontja:

2021. április 19-23. ig 12.00-16.00-ig

A beiratkozás 2021.évben újra a járványügyi helyzetre való tekintettel telefonos úton is megtehető.

A részletes óvodavezetői tájékoztató itt olvasható.