Álláspályázat – óvodapedagógus részére

Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
  • közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított 3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri Dalma ideiglenesen megbízott óvodavezető nyújt, a 06 37/377-323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda címére történő megküldésével (3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Személyesen: Őri Dalma, Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Nagykökényes Község honlapja: www.nagykokenyes.hu – 2021. június 14.
  •       Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége hirdető táblája. – 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.