Pályázat a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Nagykökényes Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, így különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az Óvoda alkalmazottai felett. Az óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét, ellátja az óvodai intézmény vezetését az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A publikált óvodavezetői pályázat ITT, vagy az alábbi linken tekinthető meg.