Kutak engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény felhatalmazása alapján a vízgazdálkodási hatósági jogkörgyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a jegyzőt helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel ruházza fel. A Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg, hogy mely kutak esetekben szükséges a jegyző engedélye.

A kút helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  1. nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet
  2. a kút csak talajvizet/és vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel
  3. a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni
  4. a kút helye szerinti ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak illetve erre bejelentés történt az építéshatóság felé.
  5. a kútból a vízkivétel magánszemélyek részére házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja
  6. a kútból a vízkivétel nem gazdasági célú

A teljes tájékoztató ITT letölthető!