Bűnmegelőzési hírlevél – Drogproblémák, drogprevenció

A bűnüldözés mellett egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a prevenciónak egyénileg és társadalmilag egyaránt. Az kétségtelen, hogy ez a nehezebbik út, folyamatosan dolgozni kell rajta, viszont a prevenció kecsegtet az igazi és a leghatékonyabb eredménnyel. Sokan és sokféleképpen gondolunk és keresünk megoldást a drog-probléma megoldására.

Abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy a legideálisabb az lenne, ha senki nem használna kábítószert, senki nem használna/fogyasztana az egészségére ártalmas szereket, a szerek hatása alatt nem veszélyeztetné a saját és a többi ember biztonságát (például azzal, hogy kábítószertől, vagy pszichoaktív szertől, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban vezet, vagy éppen megtámadja a hozzátartozóit, vagy a környezetében lévő embereket), a szerfüggőség miatt nem mennének tönkre a családi, baráti kapcsolatai, és mindenki ép testben, ép lélekkel, boldogságra képesen tudná élni
az életét.

Ahhoz, hogy ez igy történjen jó döntéseket kell tudnunk hozni és belső meggyőződésből
visszautasítani a kábítószerek, és a további, egészségre ártalmas szerek használatát! De hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hogyan lehet a jó döntések meghozatalára megtanítani a gyermekeinket? Mikor kezdődjön a drogprevenció a gyermekeink életében?

Kérem olvassa el hírlevelünket!