Hónap: <span>2021 szeptember</span>

Bűnmegelőzési hírlevél – Drogproblémák, drogprevenció

A bűnüldözés mellett egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a prevenciónak egyénileg és társadalmilag egyaránt. Az kétségtelen, hogy ez a nehezebbik út, folyamatosan dolgozni kell rajta, viszont a prevenció kecsegtet az igazi és a leghatékonyabb eredménnyel. Sokan és sokféleképpen gondolunk és keresünk megoldást a drog-probléma megoldására.

Abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy a legideálisabb az lenne, ha senki nem használna kábítószert, senki nem használna/fogyasztana az egészségére ártalmas szereket, a szerek hatása alatt nem veszélyeztetné a saját és a többi ember biztonságát (például azzal, hogy kábítószertől, vagy pszichoaktív szertől, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban vezet, vagy éppen megtámadja a hozzátartozóit, vagy a környezetében lévő embereket), a szerfüggőség miatt nem mennének tönkre a családi, baráti kapcsolatai, és mindenki ép testben, ép lélekkel, boldogságra képesen tudná élni
az életét.

Ahhoz, hogy ez igy történjen jó döntéseket kell tudnunk hozni és belső meggyőződésből
visszautasítani a kábítószerek, és a további, egészségre ártalmas szerek használatát! De hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hogyan lehet a jó döntések meghozatalára megtanítani a gyermekeinket? Mikor kezdődjön a drogprevenció a gyermekeink életében?

Kérem olvassa el hírlevelünket!

Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Kedvezményezett neve: Nagykökényes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagykökényes községben az MFP-ÖTIF/2021 pályázat keretében (3283095510)

Szerződött támogatás összege: 14.527.729,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagykökényes Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramja keretében a 151 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonan lévő temetőben a ravatalozó épületét szeretné felújítani. A tervezett fejlesztéssel érintett ravatalozó épületén a lapostetős szigetelés évek óta beázik, a folyamatos beázás rombolja az épület állagát. A pályázati támogatás felhasználásával készülő magastető megszüntetné a beázás problémáját. A projekt részeként előtető és a ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó urnafal is készülne. A projekt kapcsolódik a Magyar Falu Program 2019. évi támogatásával megvalósult, szintén a ravatalozó korszerűsítésére irányult projekthez, melynek eredményeként akadálymentesen megközelíthetővé vált az épület. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

Tájékoztató felsőoktatásban részt vevők részére

Tájékoztatjuk a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló hallgatókat, hogy Nagykökényes Község Önkormányzata tanévkezdési támogatást nyújt a nagykökényesi lakóhellyel rendelkező, főiskola, vagy egyetem nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók részére 20.000,-Ft-os utalvány formájában. Kérelem nyomtatvány az önkormányzati hivatalban kérhető, melyhez mellékelni kell a hallgatói jogviszony igazolását. A kérelmeket a Nagykökényesi Kirendeltségen 2021. november 20. napjáig lehet benyújtani!

Nagykökényes Községi Önkormányzat

A kérelem ITT letölthető.