Hónap: <span>2021 június</span>

Köztisztviselők Napja

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2021. július 1-jén (csütörtökön)
Köztisztviselők Napja miatt, valamint

2021. július 2-án (pénteken) szabadság miatt

a Hivatal zárva tart.
Kérjük és köszönjük szíves megértésüket!

dr. Farkas Andrea
jegyző

Bűnmegelőzési hírlevél – Június 26. A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja

Az ENSZ-közgyűlés 1987. évi határozata alapján 1988 óta világszerte június 26-án tartják a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját. A világnap célja felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és a kábítószer-kereskedelem elleni harc fontosságára.

Sokan és sokféle képpen gondolunk és keresünk megoldást a kábítószer-probléma megoldására.

Abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy a legideálisabb az lenne, ha senki nem használna kábítószert, senki nem használna/fogyasztana az egészségére ártalmas szereket, a szerek hatása alatt nem veszélyeztetné a saját és a többi ember biztonságát (például azzal, hogy kábítószertől, vagy pszichoaktív szertől, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban vezet, vagy éppen megtámadja a hozzátartozóit, vagy a környezetében lévő embereket), a szerfüggőség miatt nem mennének tönkre a családi, baráti kapcsolatai, és mindenki ép testben, ép lélekkel, boldogságra képesen tudná élni az életét.

Ahhoz, hogy ez igy történjen jó döntéseket kell tudnunk hozni és belső meggyőződésből visszautasítani a kábítószerek használatát!

De hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hogyan lehet a jó döntések meghozatalára megtanítani a gyermekeinket? Mikor kezdődjön a drogprevenció a gyermekeink életében? Minderről az alábbi cikkben ITT tájékozódhat.

III. fokú hőségriadó

Az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan a II. fokú hőségriasztást 2021. június 22-én (kedd) 00.00 órától kezdődően III. fokúra emeli és 2021. június 24-én (csütörtök) 24.00 óráig meghosszabbítja.

A tartós hőség különösen veszélyezteti a kisgyermekeket, az időseket, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, de az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat panaszokat, kellemetlen közérzetet.

Azt ajánlják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között ne tartózkodjon a napon, és mindenki védekezzen megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel a leégés ellen.

Útfelújítás

A Nagykökényes – Zagyvaszántó összekötő útszakasz munkálatai 2021.06.14.-i héten ideiglenes forgalomterelés kiépítése mellett elkezdődött.

A burkolat felújítási munkálatok ideje alatt várhatóan 2021.06.16 és 09.30 között teljes útlezárás lesz érvényben. Bejárás csak a Héhalom-Újmajor lakóinak lesz biztosítva.  

(Építési keretmegállapodás 2017-2020 – Észak-Magyarország régió – Hazai finanszírozás – 37. verseny újranyitás” 2132 j. Nagykökényes – Zagyvaszántó összekötő út 1+640-5+050 kmsz. közötti szakasz – 3 410 m burkolatfelújítás kivitelezési munkái vonatkozásában a Megrendelő a Magyar Közút Nzrt. a munkaterületet 2021.06.14-én átadja részünkre.) 

Zöldhulladék elszállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykökényesen 2021. június 26-án zöldhulladék gyűjtést szervez a Szelektív Nonprofit Kft.

 Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az előre meghirdetett gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítják el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll módjukban visszamenni!

 Tájékoztató – zöldhulladék gyűjtés

 A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.

A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.

Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.

Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék. Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, az 1 m3-en felüli mennyiség.

Álláspályázat – óvodapedagógus részére

Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
  • közalkalmazotti jogviszony kezdetétől számított 3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri Dalma ideiglenesen megbízott óvodavezető nyújt, a 06 37/377-323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda címére történő megküldésével (3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Személyesen: Őri Dalma, Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Nagykökényes Község honlapja: www.nagykokenyes.hu – 2021. június 14.
  •       Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltsége hirdető táblája. – 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Bűnmegelőzési hírlevél

Nyári bűnmegelőzési tanácsok gyermekeink védelmében.

A tanév végével a rendőrség és a polgárőrség fokozottan ügyel a közlekedés biztonságára az oktatási intézmények környékén. Az életben azonban nem csak a közlekedés jelenthet veszély forrást, hanem számos egyéb olyan helyzet adódhat, amelyben a kis gyermekek, vagy a kamaszok fokozottan veszélyeztettetek, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok minél korábban rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapokban, de nem szerepelnek iskolai tananyagban.

A teljes hírlevél ITT, továbbá a vakációra szóló tanácsainkat ITT olvashatják el.